صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۵۹۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷,۰۶۰,۹۸۴,۲۴۷,۸۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ] اعلامیه پذیره نویسی [ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ] پیش بینی مالی [ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ] گزارش کارشناسی ملک صرافها
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱۰,۰۳۶ ۱۰,۰۳۶ ۱۰,۰۳۶ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۶۰,۹۸۴,۲۴۷,۸۲۴
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۱۰,۰۳۶ ۱۰,۰۳۶ ۱۰,۰۳۶ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۶۱,۵۹۵,۸۲۵,۳۰۳
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۳۷ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۶۲,۲۰۷,۱۱۸,۴۱۷
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۳۷ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۶۲,۸۱۸,۴۳۷,۲۰۵
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۳۷ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۶۳,۴۲۹,۷۵۶,۵۵۵
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۳۸ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۶۴,۰۴۱,۰۷۶,۴۷۰
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۳۸ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۶۴,۶۵۲,۴۱۱,۱۸۴
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۳۸ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۶۵,۲۶۳,۷۵۱,۸۹۸
  ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۳۹ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۶۵,۸۷۵,۱۰۷,۴۱۳
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۳۹ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۶۶,۴۸۶,۴۷۷,۷۲۸
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۳۹ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۶۷,۰۹۷,۸۹۱,۳۲۲
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۱۰,۰۴۰ ۱۰,۰۴۰ ۱۰,۰۴۰ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۶۷,۷۰۹,۳۰۵,۴۷۸
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱۰,۰۴۰ ۱۰,۰۴۰ ۱۰,۰۴۰ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۶۸,۳۲۰,۷۲۰,۱۹۷
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۴۱ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۶۸,۹۳۲,۱۴۹,۷۲۰
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۴۱ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۶۹,۵۴۳,۵۹۴,۰۴۵
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۴۱ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۷۰,۱۵۵,۰۵۳,۱۷۳
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۴۲ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۷۰,۷۶۶,۵۲۷,۱۰۳
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۴۲ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۷۱,۳۷۸,۰۴۴,۳۱۹
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۴۲ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۷۱,۹۸۹,۵۶۲,۰۹۸
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۰,۰۴۳ ۱۰,۰۴۳ ۱۰,۰۴۳ ۰ ۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۷۲,۶۰۱,۰۸۰,۴۴۰
  مشاهده همه